Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chov, lov a péče o zvěř

     V honitbě máme normovanou zvěř srnčí, daňčí, zajíce a bažanty.

 
   Nosnou lovnou zvěří je srnčí. Stavy jsou stabilizované a škody na porostech únosné. Již mnoho let je u nás omezen lov holé srnčí zvěře termínem 30.11. V prosinci se loví pouze pro potřeby sdružení 2 - 3 kusy na tombolu nebo na pohoštění po honě. V prosinci již u nás bývá sněhová pokrývka a srnčí potřebuje klid. V letošním roce jsme se rozhodli nabídnout srnce na poplatkový odlov. Zájemci mohou kontaktovat mysliveckého hospodáře.
 
    V posledních letech se v naší honibtě, stejně tak jako i v ostatních honitbách ČR, rozšířila i zvěř daňčí. Počet této zvěře, ale není nijak velký a proto máme v plánu lovu na tento rok jen 1 daňka II. věkové třídy, 1 daňka I. věkové třídy, 1 danělu a 2 daňčata. 
 
   Stavy zajíců jsou nízké. Často dlouze polemizujeme, zda je vůbec lovit. Do tomboly na myslivecký ples ale zajíci patří. Odlov 5 kusů nemůže stavy narušit a intenzivní odlov škodné je určitě důležitějším faktorem udržení tohoto druhu. 
 
   Bažantí zvěř z divoké populace se v naší honitbě prakticky nevyskytuje. Do roku 2004 jsme vypouštěli dospělou zvěř, ale upustili jsme od tohoto a raději jedeme na střelnici na asfaltové holuby. Zvěřinu do tomboly nakoupíme před plesem z úlovků v bažantnici.
 
    Z hlediska produkce zvěřiny je pro nás nejdůležitější zvěř černá. Okolo roku 1990 se lovilo až 10 - 15 kusů. Pak se však vyskytl mor v chovu prasat v nedalekém Turovci. Při nařízených naháňkách na černou se lovilo vše. Zpět k nám se bachyně, které kvůli vysoké sněhové pokrývce sešly do nižších poloh, již nevrátili. Trvalo pak dlouhých 10 let, než se stavy opět zvedly. Černá zvěř ale není v naší honitbě rozhodně přemnožená, tak jak se píše a hovoří ve sdělovacích prostředcích. Jedná se přibližně o 5 stálých rudlů a nějaké migrující jedince. Lov černé zvěře provádíme převážně na čekané. Jednotlivé kusy se občas uloví i při podzimních honech.
 
    Odlov divokých kachen je nízký. Navíc si zvykly na rybníku uvnitř obce. Je předpoklad, že opět zahnízdí přímo v obci, lidé si je ochočí a koloběh bude pokračovat ...
 
    Prioritou tlumení škodné zvěře  je odlov lišek. Jejich stavy jsou v poslední době dosti vysoké. V honitbě máme také vybudováno 5 umělých nor a lze říci, že jejich vybudování se vyplatilo. Většina lišek se však uloví při individuálním lovu. V případě zjištění obsazené přírodní nory, je možnost i využití odchytového zařízení (foto lze nalézt zde), které náš spolek vlastní, jeho využití ale není nijak vysoké.